Mobilā vakcinācija

Mobilā vakcinācija ir jauns, līdz šim Latvijā nebijis pilota projekts, kura īstenošana ir iespējama, pateicoties VC4 iegādātajam, īpaši aprīkotajam mobilās vakcinācijas autobusam un Vakcinācijas dienesta darbinieku mobilās vakcinācijas komandai.

Mobilās vakcinācijas kabinetā pacientam ir iespējams kā vakcinēties, tā saņemt konsultācijas par sezonālo vakcināciju un/vai ceļotāju vakcīnām.

Mobilās vakcinācijas kabinets ir mobilo izbraukumu vajadzībām piemērots autobuss, kas pilnīgi aprīkots, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi" (apstiprināti Rīgā, 2000.gada 26. septembrī (prot. Nr.46 36.§)).

Lai apmeklētu mobilās vakcinācijas kabinetu, lūdzu, sekojiet tā pārvietošanās grafikam! Iepriekšēja pieraksta iespēju nenodrošinām.

Plašāka informācija par mobilās vakcinācijas kabineta izbraukumiem būs pieejama arī masu mēdijos, tai skaitā interneta vietnēs.

Vairāk informācijas par mobilo vakcināciju un citiem ar to saistītiem jautājumiem pa tālruni: 29487902.

 

Netiek nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.  Piedāvājam cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem veikt vakcināciju dzīves vietā iepriekš piesakoties pa tālruni 29487902. Rīgas iedzīvotājiem maksa tiek iekasēta tikai par pakalpojuma veikšanu, transporta izdevumi netiek iekasēti.

pasts

Rakstīt atsauksmi

sadarbības partneri

  

SADARBOJAMIES AR VISĀM APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJĀM. NĀC UN VAKCINĒJIES!